" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

23 Kasım 2017 Perşembe    

     
  Doç.Dr.Oğuzhan BAHADIR  
     
 

 

Oğuzhan Bahadır 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirmiş, 2006 yılında ise aynı üniversitede “Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Petrol İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Uygulamaları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İçin Bir Öneri” teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında akademik kariyerine başladığı Galatasaray Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan Bahadır, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman (İng) doktora bölümünü yazdığı “Analysis of Balance of Payments in Turkish Economy from a Business Accounting Point of View” adlı teziyle tamamlamıştır. 2015 yılında doçent unvanını alan Bahadır, Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme, İktisat ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve yüksek lisans programlarında Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar konularındaki çeşitli derslere katılmakta ve araştırma projeleri yürütmektedir.

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Uluslar arası Muhasebe Standartları konularında makaleleri çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış Oğuzhan Bahadır, 2004–2010 yılları arasında Enka Holding, Kelebek Mobilya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Milten Holding, Arasta Tekstil gibi çeşitli şirketlerde muhasebe, maliyet ve bütçe sistemlerinin kurulmasında görev almıştır ve eğitimler vermiştir. 2006 yılından beri İstanbul Mali Müşavirler Odasında Maliyet Muhasebesi ,Yönetim Muhasebesi eğitimleri ve çeşitli bankalarda (Denizbank, Garantibankası gibi) UFRS eğitimi veren Bahadır İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Bahadır’ın akademik yayınları şunlardır:

 

Kitaplar

·        Raporlama Standartları Kapsamında Şerefiye, Nobel Akademik Yayıncılık

·        KOBİ’lerde Finansal Raporlama: KOBİ TFRS Kapsamında Açıklamalı ve Uygulamalı, Ankara, TÜRMOB Yayınları (Volkan Demir ile ortak)

·        UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon (Volkan Demir ile ortak), Nobel Yayıncılık

·        SMMM Yeterlilik Sınavları için Muhasebe, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık (Volkan Demir ile ortak)

·        SMMM Staj Başlama Sınavları için Muhasebe, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık (Volkan Demir ile ortak)

Makaleler ve Tebliğler

·        What is the best measure of financial performance? Comprehensive income versus net income: Evidence from Turkey, İktisat İşletme ve Finans (Volkan Demir ve Aslı Gül Öncel ile ortak)

·        An investigation of compliance with international financial reporting standards by listed companies in Turkey, Journal of Accounting and Management Information Systems (Volkan Demir ile ortak)

·        Accounting policy options under IFRS: Evidence from Turkey, Journal of Accounting and Management Information Systems (Volkan Demir ve Büke Tolga ile ortak)

·        TMS 19:Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı”, III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, III Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History (Volkan Demir ile ortak)

·        Yeni Avrupa Birliği Yönergesi (2013/34 EU) Kapsamında Bireysel Finansal Tablolar, Mali Çözüm Dergisi (Volkan Demir ile ortak)

·        KOBİ’ler için UFRS/TFRS Kapsamında Temel Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm”, Mali Çözüm Dergisi

·        Stoklarda Değerleme: UFRS ve Vergi Mevzuatı Açısından, Mali Çözüm Dergisi

·        Muhasebe Manipülasyonu: Yöntemler ve Teknikler (.Volkan Demir ile ortak)

·        UFRS/TFRS’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı (Volkan Demir ile ortak)

·        Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri (Volkan Demir ile ortak)

·        Petrol Arama ve Üretim İşletmeleri İçin Muhasebe Sistemi Önerisi (Rüstem Hacırüstemoğlu ve Fatih Boz ile ortak)

·         Muhasebe Eğitimi Çerçevesinde CPA ve ACCA. Sınavlarının İncelenmesi ve SMMM Sınavları İle Karşılaştırılması (Volkan Demir ile ortak)

 

   

 
     
  Yazıcı Dostu    Arkadaşıma Gönder  
     
     
 

 Menüye Bağlı Alt Başlıklar

 

 
Doç.Dr.Oğuzhan BAHADIR  
Prof.Dr.Tekin AKGEYİK  
Dr.Oğuzhan BAHADIR  
Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU  
Prof.Dr. Nejat BOZKURT  
Prof. Dr. Şehamet BÜLBÜL  
Prof.Dr. Canan ÇETİN  
Prof.Dr. Recep PEKDEMİR  
Prof. Dr. Asuman YALÇIN  
DoçDr.Şevket SAYILGAN  
Yrd.Doç.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU  
Nilgün VURAL  
Münevver ŞİMŞEK  
Yrd.Doç.Dr.Muzaffer Şahin  
Aydın GÖLE  

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları