" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

24 Kasım 2017 Cuma    

     
  Prof.Dr. Nejat BOZKURT  
     
  1956 yılında İstanbul’da doğan Nejat Bozkurt, 1974 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ticari İlimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul İktisadı Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlamış ve aynı yıl Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak öğretim üyeliği mesleğine başlamıştır. Bozkurt, 1984 yılında ‘Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yöntemi ve Bir Uygulama’ adlı çalışmasıyla Doktor, 1988 yılında ise ‘Şüpheli Alacak Karşılıklarının Markow Zinciri Analizi Yöntemi ile Tahmini ve Denetimi’ adlı çalışmasıyla Doçent unvanını almıştır. 2001 yılında Profesörlüğe atanan Bozkurt, muhasebe, denetim ve mali tablo analizleri konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir.

Denetim, Muhasebe, İç Denetim, İç Kontrol Sistemi ve Analitik İnceleme Prosedürleri alanlarında ülkemizin önde gelen uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Nejat Bozkurt, 1995 yılından itibaren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında eğitmenlik yapmakta ve çeşitli kuruluşlara danışman ve eğitmen olarak hizmet vermektedir. 2001 yılında Tüpraş Yönetim Kurulu denetçiliği görevinde de bulunan Bozkurt’un bazı önemli eserleri şunlardır:

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ (KİTAP)

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yöntemi ve Bir Uygulama , MÜ. Yayın No: 419, İİBF Yayın No: 368, İstanbul, 1985,
Şüpheli Alacak Karşılığı Tutarının Markov Zinciri Süreci Yardımıyla Denetimi , MÜ. İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar Merkezi(İSKAR), Yayın No: 1990/2.
Muhasebe Denetimi , Alfa Yayınları, 4. Baskı, 2003, İstanbul
Muhasebe Denetimi Uygulamaları , Alfa Yayınları, 2001, İstanbul,

MAKALELER

“Muhasebe Denetiminde İstatistiki Örnekleme Yöntemlerinin Kullanılması”, MÜ Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Muhasebe Dergisi, Yıl. 1, Sayı. 2, Aralık, 1986.
“Bağımsız Denetimde İç Kontrol Yapısının Tanınması ve Kontrol Riskinin Değerlendirilmesi”, ÖNERİ, MÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 2, Yıl. 1, Ocak, 1995.
“Mali Tabloların Bağımsız Denetimi Açısından Bağımsız Denetçi ve İç Denetçi İlişkisi”, YAKLAŞIM, Yıl. 3, Sayı. 27, Mart, 1995.
“Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Türk Vergi Mevzuatı Açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler”, ÖNERİ, MÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 3, Yıl. 2, Haziran, 1995.
“Tek Düzen Hesap Planına Göre Alınan ve Verilen Hatır Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, YAKLAŞIM, Yıl. 3, Sayı. 32, Ağustos, 1995.
“Bağımsız Denetim Çalışmalarında Denetim Risk Modelinin Oluşturulması”, MÜ. Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muhasebe Finansman Dergisi, Yıl.4, Sayı. 3, Nisan, 1995.
“Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri”, MÜ. Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muhasebe Finansman Dergisi, Yıl 9, Sayı 12, Nisan, 2000.
“İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler”, Yaklaşım, Yıl 8, Sayı 92, Ağustos, 2000.
“Analitik İnceleme Prosedürleri ve İç Denetim”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül, 2000.
“İşletmede Hile Yapan Çalışanların Karakteristik Özellikleri”, Yaklaşım, Yıl 8, Sayı 93, Eylül, 2000.
“Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan – Adli Muhasebecilik”, Yaklaşım, Yıl, 8, Sayı 94, Ekim, 2000.
“Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde Yapılan Hileler, Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”, Yaklaşım, Yıl 8, Sayı 96, Aralık, 2000.
“Muhasebe Denetiminde Doğrulama Tekniği ile İlgili Gelişmeler”, Öneri, Sayı, 15, Ocak, 2001 Baskısında Yayınlanacaktır.
“İşletmelerde Yönetim Kurulunun Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitelerinin Rolü”, Yaklaşım, Yıl, 8, Şubat, 2001 Sayısında Yayınlanacaktır.

BİLİMSEL TOPLANTI VE BİLDİRİLERİ

“Risk Değerlemesi ve İç Denetçi”, 3. Türkiye İç Denetim Kongresi, Haziran, 1999,İstanbul.
“Maliyet Yönetimi, İstatistik, Muhasebe Uygulamaları ve İşletme Kararları”, Eğitim Semineri, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, 1998, İstanbul.
“İşletme Çalışanlarının Yaptıkları Yolsuzluklar ve Önleme Yolları”, İTKİB, Seminer, 2002, İstanbul
“İşletmelerde Çalışan ve Yönetim Hilelerinin Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi”, Seminer, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2004, İstanbul
 
     
  Yazıcı Dostu    Arkadaşıma Gönder  
     
     
 

 Menüye Bağlı Alt Başlıklar

 

 
Doç.Dr.Oğuzhan BAHADIR  
Prof.Dr.Tekin AKGEYİK  
Dr.Oğuzhan BAHADIR  
Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU  
Prof.Dr. Nejat BOZKURT  
Prof. Dr. Şehamet BÜLBÜL  
Prof.Dr. Canan ÇETİN  
Prof.Dr. Recep PEKDEMİR  
Prof. Dr. Asuman YALÇIN  
DoçDr.Şevket SAYILGAN  
Yrd.Doç.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU  
Nilgün VURAL  
Münevver ŞİMŞEK  
Yrd.Doç.Dr.Muzaffer Şahin  
Aydın GÖLE  

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları