" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

25 Kasım 2017 Cumartesi    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
FİNANS VE MUHASEBE PROGRAMLARI
 
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
 
Tarih : 20 - 23 Ağustos 2009
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

 

EĞİTİM İSMİ

 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TARİH

                      20-21-22-23 AĞUSTOS 2009

YER

SHERATON İSTANBUL MASLAK OTEL

EĞİTMEN

                          Uzm.Suphi AKAR

FİYAT

1200 YTL+KDV

PROGRAM

    GÜN PROGRAMI

À 09.30 - 11.00    Tanışma ve Eğitim

À 11.00 - 11.15    Kahve Arası

À 11.15 - 12.30    Eğitim

À 12.30 - 13.30    Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00    Eğitim

À 15.00 - 15.15    Kahve Arası

À 15.15 - 17.00    Eğitim

 

 

 

§         Eğitimlerimiz Sheraton İstanbul Maslak Ve Dedeman  Otelde gerçekleştirilmektedir.

§         Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim malzemeleri, eğitim dokümanları ücrete dahildir.

§         Aynı firmadan 2 kişilik katılıma %5  3  kişilik katılıma %10, 4 ve üzeri katılıma %15  indirim uygulanmaktadır.

§         Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

§         RO-TA Kurumsal Hizmetler gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

§         Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.

§         Eğitimlere 2 iş günü kala yapılan ertelemeler %25 ,iptaller %50,kesintiye tabidir.

§         Genel katılıma açık olarak düzenlenen yukarıdaki eğitimler  kurum içi  de verilmektedir.

§         Eğitim bedeli eğitimden önce RO-TA Kurumsal Hizmetler'in Garanti bankası Ortaköy şubesi 6298862 no'lu hesabına yatırılması gerekmektedir.

§         Kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler (danışmanlık vb.) ve tüm sorularınız için yukarıda belirtilen telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

·                     Uluslar arası Muhasebe kavramı ve Muhasebenin çokuluslu  boyutları

·                     Uluslar arası Muhasebe alanında faaliyet gösteren kuruluşlar

·                     Uluslar arası muhasebede karşılaşacağımız yeni ve temel kavramlar

Equity Method

Goodwill ve hesaplanma yöntemleri

Ertelenmiş Vergi ( Deferred Tax )

Minority

Defter değeri Tasfiye değeri Piyasa değeri

Installment Method

Percentage of Complation   Method

Hisse başına kar payı ve hisse değerinin hesaplanması

Kurdeğişimi etkilerinim muhasebeleştirilmesi

Şirket birleşmeleri ve MERGER

Personele sağlanan haklar ve muhasebeleştirme

Özkaynagın doğru ve güncel olarak raporlanması

4.Uluslararası Muhasebede Teknik sorunlar

5.                    Türkiyede yürürlükte bulunan muhasebe standartları

 

UMS 1 MALİ TABLOLARIN SUNUMN

Genel İlkeler

Mali tabloların yapısı ve içeriği

Raporlama dönemi

Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler

Özkaynak kalemlerinin gösterilmesi

Mali tablo dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI MUHASEBE  TAHMİNLERİNDEKİ

DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması

Muhasebe politikalarında değişim

Geçmiş dönemlerin düzeltilmesi ve istismalar

Muhasebe tahminleri

Tahminlerdeki değişiklik ve kayıt yöntemi

Hatalar ve dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UMS 2 STOKLAR

Amaç kapsam ve tamımlar

Maliyet ve değerleme / satınalma dönüştürme maliyetleri

Değer düşüklüğü karşılığı

Dipnotları

Uygulama örmekleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMS 16. MADDİ  DURAN  VARLIKLAR

Tanım ve kapsam

Kayda alma koşulları

İlk maliyete girmeyen giderler

Alım tarihinden sonra yapılan harcamalar

Yenileme – İkame – Yeniden değerleme

Değer düşüklüğü

Dipnotları

Uygulama  örmekleri

 

UMS 38  MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

Tanımve kapsam

Kayda alma ve mali tablolarda gösterme

İşletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan varlıklar

Faydalı ömre göre sınıflama

Raporlama dönemi

Sonraki dönemlerde değerleme

Dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UMS BORÇLANMA MALİYETLERİ

İçerik ve kapsam

Giderlerin aktifleştirilmesi

Genel borçlanma maliyetleri

Aktifleştirmenin aşamaları

Dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Amaç tanım ve kapsam

Kapsamdışı gayrimemkuller

Mali tablolarda gösterim

Değerleme yöntemleri

Dipnotları

Uygulama örmekleri

 

UMS 17. KİRALAMA İŞLEMLERİ

Kapsam ve tanımlar

Kiralamaların sınıflandırılması

Finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesi

Gayrimenkullerde kiralamalar

Satış ve geri kiralamalar

Dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UMS  HASILAT/GELİRLER

Tanımlar ve kapsam

Kapsam dışındakiler

Gelirin ölçümü

Faiz- telif hakkı- kar payı

Mal ve hizmet satışları

Dipnotları

Uygulama örnekleri

 

 

 

 

 

UMS 5. SATILMAK ÜZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR  ve

DURDURULAN FAALİYETLER

Kapsam ve açıklamalar

Kapsam dışında kalanlar

İstisna durumlar

Elde tutma kriterlerinin ortadan kalkması

Durdurulan faaliyetler

Mali tablolarda gösterim ve dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UNS 37. KARŞILIKLAR ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER  VE VARLIKLAR

Kapsam ve kapsamdışı uygulamalar

Şarta bağlı yükümlülükler

Karşılığın kayda alınması

Yeniden yapılandarma için karşılıklar

Dipnotları

Uygulama Örmekleri

 

UMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Amaç ve kapsam

Kısa vadeli faydalar

Kıdem tazminatları

Çalışma dönemi sonrasına ilişkin faydalar

Dipnotları

 

UMS 21. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Amaçlar

Para birimini etkileyen göstergeler

Yabancı para cinsinden işlemlerin raporlanması

Fonksiyonel ve gösterim para birimi

Uygulama örmekleri

 

 

 

 

UMS 12. GELİR VERGİSİ

Konu ve terimler

Geçicizamanlama farkları

Vergiye esas değer

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

Ertelenmiş vergi varlığı

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğünün tesbiti

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğünün sunumu

Dipnotları

Uygulama örnekleri

 

UMS 7. NAKİT AKIM TABLOSU

Genel bakış

Nakit ve nakit benzeri kalemlerini

Nakit akımlarının sınıflandırılması

Yatırım ve finansman faaliyetleri

Faiz ve temettüler

Örnek uygulamalar

 

 

 

 

 

UMS 36. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

Amaç ve kapsam

Kapsamdışı uygulamalar

Değer düşüklüğü göstergeleri

Değer düşüklüğünün kaydı

Gerçeğe uygun değer

Nakit yaratan birimler

Örnek uygulamalar

 

UMS 10. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR

Amaç ve tanım

Düzeltme gerektiren hususlar

Açıklama gerektiren hususlar

Mali tablolarda gösterim ve kesinleşme

Örnek uygulamalar

 

UMS 24. İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Amaç ve tanımlar

Yapılması zorunlu açıklamalar

Dipnotlar

 

UMS 32. FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal araçların sınıflandırılması

Gerçeğe uygun değer

Vadesi kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Satışa hazır finansal varlıklar

İskonto edilmiş değer

Türev finansal araçlar

Dipnotları

 

 

UMS 34. ARA DÖNEMLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

Amaç ve kapsam

Şekli koşullar ve işlemlerin

Ölçme ve kayıtlara alma

 

UMS27. KONSOLİDE VE AYRI MALİ TABLOLAR

UMS 28  İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR

Tanımlar

Hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesi

Mali tabloların birleştirilmesi

Konsalidasyon işlemleri-ortak muhasebe  politikaları

Dipnotları

 

UMS 3. İŞ BİRLEŞMELERİ

Metod uygulamaları

Birleşme maliyetleri ve dağıtım

Şerefiye

Özsermaye yöntemi ve oransal konsalidasyon

 

 

 

 

6.    USGAAP  uygulamaları ve FAS_52 nolu standart

7.    Uluslarartsı finansal raporlamaya geçiş ve mali tabloların ilk kez

    UFRS standartlarinda uygulanması ile ilgili temel prensipler  (( UFRS  1  )

 8. UFRS uygulama adımları

 

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ

 

               1951 yılında İzmir'de doğan Suphi Akar, TED Ankara Kolleji ve Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.1975 yılında Başbakanlık Teftiş Kuruluına girdi.

Başmüfettiş olarak ayrıldığı bu kurumdan sonra, özel sektörde Çukurova Holding, YKM, Ciba Giegy,UM Holding, Ekinciler Holding ve Emlak Bank Bahçeşehir Projesi nezdinde üst  düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

   1999 yılında emekliliğini takiben , bilgi ve deneyimlerini eğitim programları, seminerler ve danışmanlıklar çerçevesinde değerlendirmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları