" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

24 Kasım 2017 Cuma    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
UZMANLIK PROGRAMLARI
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIĞI VE SİSTEM KURMA EĞİTİMİ
 
Tarih : 27 - 30 Mayıs 2010
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

   İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık & Sistem Kurma Eğitim Programı

 

TARİH

10-11-12-13 Nisan 2010

YER

SHERATON İSTANBUL MASLAK OTEL

EĞİTMEN

Uzm.Nilgün VURAL

FİYAT

1 gün=    350 TL+KDV

2 gün=    650 TL+KDV

3 gün=    950 TL+KDV

4 gün= 1.200 TL+KDV

PROGRAM

   I.GÜN PROGRAMI

 09.30 - 11.00       Tanışma ve Eğitim

 11.00 - 11.15       Kahve Arası

 11.15 - 12.30       Eğitim

 12.30 - 13.30       Öğle Yemeği

 13.30 - 15.00       Eğitim

 15.00 - 15.15       Kahve Arası

 15.15 - 17.30       Eğitim

   II. GÜN PROGRAMI

 09.30 - 11.00       Eğitim

 11.00 - 11.15       Kahve Arası

 11.15 - 12.30       Eğitim

 12.30 - 13.30       Öğle Yemeği

 13.30 - 15.00       Eğitim

 15.00 - 15.15       Kahve Arası

 15.15 - 17.30       Eğitim

 

   III.GÜN PROGRAMI

 09.30 - 11.00       Tanışma ve Eğitim

 11.00 - 11.15       Kahve Arası

 11.15 - 12.30       Eğitim

 12.30 - 13.30       Öğle Yemeği

 13.30 - 15.00       Eğitim

 15.00 - 15.15       Kahve Arası

 15.15 - 17.30       Eğitim

   IV. GÜN PROGRAMI

 09.30 - 11.00       Eğitim

 11.00 - 11.15       Kahve Arası

 11.15 - 12.30       Eğitim

 12.30 - 13.30       Öğle Yemeği

 13.30 - 15.00       Eğitim

 15.00 - 15.15       Kahve Arası

 15.15 - 17.30       Eğitim

 

Program Organizasyon

Ø       Eğitimlerimiz  Sheraton İstanbul Maslak  ve Dedeman Otelde gerçekleştirilmektedir.

.Ø       Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim malzemeleri, eğitim dokümanları ücrete dahildir.

Ø       Aynı firmadan 2 kişilik katılıma %5 3  kişilik katılıma %10, 4 ve üzeri katılıma %15  indirim uygulanmaktadır.

Ø       Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

Ø       RO-TA Kurumsal Hizmetler gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Ø       Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.

Ø       Eğitimlere 2 iş günü kala yapılan ertelemeler %25 ,iptaller %50,kesintiye tabidir.

Ø       Genel katılıma açık olarak düzenlenen yukarıdaki eğitimler  kurum içi  de verilmektedir.

Ø       Eğitim bedeli eğitimden önce RO-TA Kurumsal Hizmetler'in Garanti bankası Ortaköy şubesi   hesap no: 6298862 IBAN: TR310006200013500006298862 hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ø       Kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler (danışmanlık vb.) ve tüm sorularınız için yukarıda belirtilen telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

                         Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
Notlar :
 

EĞİTİMİN AMACI

   

İnsan Kaynakları  yönetici adaylarına ve uzman yöneticilerine ,insan kaynaklarının bugününe ve yarınına  ilişkin bilgi ve uygulamaları , karşılaştırmalı  olarak aktarmaktır.

Bu program, ilişkili konuları daha etkin, katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda  izlemeleri için 4 günlük 16 modül  halinde hazırlanmıştır.

 

İlk 2 gün, insan Kaynakları yönetiminin , temel fonksiyonları, kavramları ve uygulamaları , kurumun içindeki yerini, planlama ,performans değerlendirme ve ücretlendirme konuları sunulmaktadır.

 

Son 2 gün, kariyer yönetimi, eğitim geliştirme, motivasyon yönetimi, stratejik yönetim  konuları ile iş kanunu ve iş güvenliğinin önemli konuları  aktarılmaktadır. Geleceğin insan kaynakları, yönetişim, liderlik ve değişim yönetimi  de  destekleyici bilgiler olarak verilmektedir.

 

Konular, sorular, tartışmalar ve örnek olaylarla interaktif bir şekilde işlenmekte ve

katılımcıların  kişisel becerilerine artı değer katmak amacıyla  aktarılmaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1.GÜN

2.GÜN

 

1.MODÜL ; İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

A.İKY nin kapsamı ve gelişimi,TKY  yaklaşımı

B.İKY nin görevleri

C.İKY nin kurumdaki yeri,

D.Organizasyon şemaları ve yönetim

E.Klasik ve Geleceğin İKY sı

F.İKY Yöneticisi kimliği ve iş tanımı

G.Kurumun insan kaynakları yapısı

 

5.MODÜL; ÜCRET YÖNETİMİ

A.Ücretin tanımı

B.Ücretlendirme politikaları

C.Ücret sistemleri, iş değerlemesi, sıralama, puanlama ve faktör

karşılaştırması    yöntemleri

D.Performansa dayalı ücret sistemi

E. İş kanunu ve bordro düzenlenmesi

 

2.MODÜL;İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAPSAMI

 

A.Personel yönetiminden farkı

B.Danışmanlık rolü

C.Toplam kalite yönetimi ile ilişkisi

D.İnsan Kaynaklarının bilgi sistemleri ile ilişkisi

E.Kurumda sosyal ve psikolojik rolü

F.Üst yönetime destek ve danışmalık rolü

6.MODÜL;  İŞ DEĞERLEMESİ VE ANALİZİ,İŞ TANIMLARI

 

A.İşin değeri, ücreti ve yapısı,ve ücret düzeyi ilişkisi

B.İş değerleme yöntemleri, sayısal ve niteliksel metotlar

C.iş değerleme süreci

D.İş analizi, sonuçların değerlendirilmesi

E.Organizasyon şeması, ve iş tanımları

 

3.MODÜL;  İNSAN KAYNAKLARININ PLANLANMASI               

 

A.Stratejik planlamanın tanımı ve kapsamı

B.Organizasyonel iş stratejilerinin saptanması,

C.Bu stratejilerin i.K. etkisi, ve planlama ilişkisi

D.Üst düzey yönetici hazırlama programları

E.Koçluk, mentoring ve gelişim programları

F.Delegasyon, motivasyon ve liderlik  ilişkileri

G.Norm kadro,  geçmişin uygulamaları ile geleceğin planlamaları

7.MODÜL;  İŞE ALIM VE SEÇİM SÜREÇLERİ

 

A.İşgücü ihtiyacının kaynakları ve aday havuzunun oluşturulması

B.Başvuru formlarının hazırlanması, ve cv lerin saklanması

C.iş duyurularının yapılması

D.Mülakat( görüşme) süreçleri, stratejiler ve testler

E.Seçim süreci ve değerlendirme (referans analizi)

F.Karar verme ve teklifte bulunma

4.MODÜL;  PERFORMANS YÖNETİMİ

 

A.Kurumda yüksek performansın önemi, amaç ve hedeflerle yönetim

B.Performans değerlemede sorunlar ve önlemler

C.Performans değerlendirme sisteminin yararları

D.Yöntem ve sonuçları

E.Kişisel,bireysel,hedeflere ulaşma ve karma yaklaşımlar

F.360 derece performans değerlendirme sistemi

G.Örnek uygulamalar

H.Performans değerlendirme formlarına örnek

i.Halo etkisi ve Gos eğgirsi sonuçlarının kontrolü

K. Performans değerleme sonuçlarının kullanılması ,eğitim ihtiyacının belirlenmesi,   ücret, kariyer ve (yedekleme) stratejik yönetimi

L.Performansa dayalı ücret sistemleri

M.İyi performansın ödüllendirilmesi

 

8.MODÜL;İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİNİN KURULMASI

 

A.Uygulama Yol Haritası, adım adım yapılacaklar , proses ve süreçler , plan

ve  uygulama yöntemleri .

E.İşe yerleştirme ve oryantasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.GÜN

4.GÜN

9.MODÜL; KARİYER YÖNETİMİ

A.Tanımı ve önemi

B.İş hayatı planlamasının bireysel ve kurumsal önemi

C.Yöneticilerin rolü ve sorumluluğu

D.Bireysel kariyer planlama

E.Kurumsal kariyer planı

D.Kariyer yaşamında dönemler

E.Yeni gelişmeler, ve yatay kariyer süreçleri

 

13.MODÜL;KURUMDA YENİDEN YAPILANMA

A.Sürecin tasarımı, değer zinciri analizi

B.yeniden yapılanma (reengineering)

C.Küçülme, dışarda iş bulma, ve dış kaynak kullanımı

 

10.MODÜL;  EĞİTİM VE GELİŞTİRME

A.Eğitim ihtiyacının belirlenmesi

B.Organizasyonda eğitimin  planlaması ve yönetimi

C.Eğitimin işe transferi, işbaşı eğitimleri

D.Eğitimin sonuçlarının ölçülmesi

E.Etkin eğitimin araç, yöntem  ve teknikleri

F.Bilgi organizasyonu ve yönetimi

14.MODÜL;İŞ KANUNUN ÖNEMLİ NOKTALARI

A.İşe alma,gerekli belgeler

B.Çalışma koşulları, yıllık izin,

C. işsizlik  tazminatı,

D.İşten ayrılma,

E.İş güvenliği kavramı

11.MODÜL;  MOTİVASYON VE YETKİLENDİRME

A.Geleneksel ve modern insan kaynakları yaklaşımları

B.Motivasyon ve iş tasarımları ilişkisi

C.Yeni teknikler, yetkilendirme

D.İş tatmini ve güçlendirme  tanımları

 

15.MODÜL;YÖNETİŞİM, BALANCED SCORE CARD UYGULAMASI

A.Yönetişim (corporate governance) ve insan kaynakları

B. Kurum karnesi (balanced scorecard)  yönetimi ve uygulaması

 

12.MODÜL;STRATEJİK YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI

A.Strateji oluşturmada önemli etkenler

B.Kurumun  swot (durumsal analizi) ve insan kaynakları

C.Kurumun iç ve dış çevre analizleri

D.Kurumsal kaynak planlama (ERP) programları

16.MODÜL; LİDERLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

A.Yeni liderlik ve duygusal zeka

B.Değişim yönetimi

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ

                                NİLGÜN VURAL

Nilgün Vural, TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra,  1981 yılında Ankara Üniversitesi(SBF),  İletişim Fakültesinden mezun olmuştur.   Ankara’da çeşitli  uluslararası ve diplomatik organizasyonlarda, Birleşmiş Milletler ve yabancı sefaretlerde  görev alarak iş hayatına başlamıştır.Ayrıca, çeşitli dergilere ve haber ajanslarına da İngilizce çevirmenlik yapmıştır.

Profesyonel iş yaşamına, İstanbul’ da  Halkla ilişkiler ve reklam uzmanı olarak, Borusan Otomotiv – BMW kuruluşunda, ve Citibank (İzmir şubesi) ‘de  devam etmiştir.Daha sonra Halkla İlişkiler ve reklam koordinatörü olarak Dedeman Holding A.Ş. ‘de turizm konusunda  görev yapmıştır.

 Nilgün Vural, Aya  Reklam Ajansı  ve Marina yayıncılık’ ta koordinatör

olarak, hem reklam, hem basın konusunda deneyimlerini arttırmıştır. 1990 yılında, Türkiye ‘de ilk defa yayınlanan Reklam Ajansları Rehberi’nin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 1993 yılından başlayarak, Kerevitaş A.Ş.(Superfresh dondurulmuş gıda)  ‘ de Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü olarak

pazarlama, promosyon aktiviteleri, franchising uygulamalarında çalışmıştır.

Nilgün Vural, iş hayatına 1995 yılından itibaren yeni bir yön vererek, insan  kaynakları kariyerine geçmiş, ve Kerevitaş A.Ş. ‘ de görev değişikliği ile İnsan Kaynakları Direktörü olarak, kurumun kurumsallaşma ve yeniden yapılanmasında

çalışmıştır.

Pazarlama ve Müşteri İlişkileri, Kurumsal İletişim (medya yönetimi, marka oluşturma), İnsan Kaynakları yönetimi konularında uzmanlaşan Nilgün Vural,

daha sonra  inşaat grubu K.Yiğit Holding A.Ş. de İnsan Kaynakları Direktörlüğü

görevini yaptı.

Profesyonel kariyerine, 2004 yılından bugüne  İnsan Kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, kurumsallaşma  konularında danışmanlık ve eğitim çalışmalarıyla devam  etmektedir.

Verdiği seminerler; İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik Becerileri, Kurumsal İletişim Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kurumsal Yönetişim( bsc yönetimi -6 sigma),

Müşteri İlişkileri ve iletişimi Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Satın Alma,Değişim Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ,Problem çözme ve karar verme teknikleri,

Kişisel gelişim ( stres yönetimi, müzakere teknikleri, yönetsel beceriler, toplantı

Yönetimi, kişisel kalite ve kurumsal kalite yönetimi, eğitim planlaması ve liderlik- duygusal zeka geliştirilmesi ) 

 

 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları