" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

18 Kasım 2017 Cumartesi    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
FİNANS VE MUHASEBE PROGRAMLARI
 
MALİYET MUHASEBESİ
 
Tarih : 24 - 25 Mart 2011
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

EĞİTİM İSMİ

                  MALİYET MUHASEBESİ

TARİH

24-25 Mart  2011

YER

Ortaköy Princess Otel

EĞİTMEN

Dr. Oğuzhan BAHADIR

FİYAT

700 TL+KDV

PROGRAM

I. GÜN PROGRAMI

À 09.30 - 11.00  Tanışma ve Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

II. GÜN PROGRAMI

À 10.00 - 11.00  Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

 

§         Eğitimlerimiz 4 ve 5 yıldızlı otellerde gerçekleştirilmektedir.

§         Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim malzemeleri, eğitim dokümanları ücrete dahildir.

§         Aynı firmadan 2 kişilik katılıma %5  3  kişilik katılıma %10, 4 ve üzeri katılıma %15 indirim uygulanmaktadır.

§         Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

§         RO-TA Kurumsal Hizmetler gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

§         Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.

§         Eğitimlere 2 iş günü kala yapılan ertelemeler %25 ,iptaller %50,kesintiye tabidir.

§         Genel katılıma açık olarak düzenlenen yukarıdaki eğitimler  kurum içi  de verilmektedir.

§         Kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler (danışmanlık vb.) ve tüm sorularınız için yukarıda belirtilen telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

EĞİTİMİN AMACI:

 

Eğitimin Amacı       : İşletme yöneticilerini maliyet muhasebesi organizasyonu, maliyet muhasebesi kayıt düzeni, toplam maliyet, birim maliyet hesaplamaları konusunda bilgilendirmek.

Katılımcı Profili      : İşletmelerin orta ve üst düzey yöneticileriyle maliyet muhasebesi kayıt düzeni ve maliyet hesaplamalarından sorumlu yöneticileri.

 

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Eğitimin Amacı       : İşletme yöneticilerini maliyet muhasebesi organizasyonu, maliyet muhasebesi kayıt düzeni, toplam maliyet, birim maliyet hesaplamaları konusunda bilgilendirmek.

Katılımcı Profili      : İşletmelerin orta ve üst düzey yöneticileriyle maliyet muhasebesi kayıt düzeni ve maliyet hesaplamalarından sorumlu yöneticileri.

Eğitim İçeriği           :

·         Vergi Yasaları çerçevesinde maliyet muhasebesi organizasyonu

·         İlk maliyet, değişim maliyeti, toplam maliyet, birim maliyet kavramları

·         Pazarlama işletmelerinde Ticari mal maliyetinin hesaplanması

·         Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Vergi Yasaları çerçevesinde Üretim Giderleri ve Faaliyet Giderleri

·         Etkin maliyet kontrolüne ve raporlamaya uygun Gider Yerleri, Gider Türleri, Gider Taşıyıcıları ve Hesap Planı oluşturulması

·         Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Endüstri İşletmelerindeki süreci, Direkt İlk Madde ve Malzemelerin maliyetinin hesaplanması, muhasebeleştirilmesi

·         Mamul Miktar Dengesi, Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Dengesi (Randıman Analizi), ABC Analizi, Stok Muhasebesi

·         Direkt İşçilik Giderlerinin izlenmesi, çalışanların gider yerlerinin belirlenmesi, ücret sistemleri ve muhasebeleştirilmesi

·         Genel Üretim Giderleri (Endirekt Madde, Endirekt İşçilik, Memur Ücret ve Giderleri, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, Çeşitli Giderler, Gider Yazılan Vergi-Resim ve Harçlar, Amortisman ve Tükenme Payları, Üretim ile ilgili Finansman Giderleri) ile ilgili özellikli konular

·         Genel Üretim Giderlerinin Mamul Maliyetlerine Yüklenme Aşamaları

Ø  Genel Üretim Giderleri Dağıtım Tablosunun Düzenlenmesi

Ø  Genel Üretim Giderlerinin Yükleme Katsayılarının Hesaplanması

Ø  Genel Üretim Giderleri Yükleme Katsayılarının Maliyet       

Ø  hesaplamalarında kullanılması

Ø  Genel Üretim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

·         Faaliyet Giderleri

Ø  Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Ø  Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

Ø  Genel Yönetim Giderleri

Ø  Doğrudan Gider Yazılan Finansman Giderleri ile ilgili    özellik arz eden konular ve bu giderlerin muhasebeleştirilmesi

·         MSUG Tebliği’ne göre Mamul ve Hizmet üreten işletmelerde (7/A) Maliyet Hesap Akış Şemaları ve kayıt düzenleri

·         Tebliğ çerçevesinde Satışların Maliyeti ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

·         Maliyet Sistemleri

Ø               Gerçek ve Standart rakamların kullanılması

Ø               Tam ve Değişken Maliyet Uygulaması

Ø               Sipariş ve Safha Maliyeti Kombinasyonları

·         Sipariş Maliyeti Formu Düzenlenmesi, maliyet hesaplamaları ve muhasebeleştirilmesi

·         Yarı mamulleri mamul cinsinden hesaplama tekniği-Eşdeğer Mamul Birimleri tablosu, Birim Maliyet Hesaplamaları

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ

                        

                                Dr. OĞUZHAN BAHADIR

 

Oğuzhan Bahadır 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirmiş, 2006 yılında ise aynı üniversitede “Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Petrol İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Uygulamaları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İçin Bir Öneri” teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında akademik kariyerine başladığı Galatasaray Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan Bahadır, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman (İng) doktora bölümünü yazdığı “Analysis of Balance of Payments in Turkish Economy from a Business Accounting Point of View” adlı teziyle tamamlamış ve doktor unvanı almıştır. Bahadır, Galatasaray Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve yüksek lisans programlarında Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar konularındaki çeşitli derslere katılmakta ve araştırma projeleri yürütmektedir.

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Uluslar arası Muhasebe Standartları konularında makaleleri çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış Oğuzhan Bahadır, 2004–2010 yılları arasında Enka Holding, Kelebek Mobilya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Milten Holding, Arasta Tekstil gibi çeşitli şirketlerde muhasebe, maliyet ve bütçe sistemlerinin kurulmasında görev almıştır ve eğitimler vermiştir. TESMER’de (Türkiye Muhasebe Odaları Birliği-Eğitim ve Staj Merkezi) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına hazırlık kurslarında 2006 yılından beri dersler veren Bahadır İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Bahadır’ın akademik yayınları şunlardır:

 

Kitaplar

·         UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon (Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak), Nobel Yayıncılık

·         SMMM Yeterlilik ve SMMM Staja Başlama Sınavları için Muhasebe (Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak), İSMMMO Yayınları

Makaleler ve Tebliğler

·         Muhasebe Manipülasyonu: Yöntemler ve Teknikler (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

·         UFRS/TFRS’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

·         Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

·         Petrol Arama ve Üretim İşletmeleri İçin Muhasebe Sistemi Önerisi (Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu ve Fatih Boz ile ortak)

·          Muhasebe Eğitimi Çerçevesinde CPA ve ACCA. Sınavlarının İncelenmesi ve SMMM Sınavları İle Karşılaştırılması (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları