" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

20 Kasım 2017 Pazartesi    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
FİNANS VE MUHASEBE PROGRAMLARI
 
YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL RİSKLERİN YÖNETİLMESİ TEKNİKLERİ VE 2010 SONRASI EKONOMİ BEKLENTİLERİ
 
Tarih : 18 - 19 Nisan 2011
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

EĞİTİM İSMİ

  Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri Ve 2010 Sonrası Ekonomi Beklentileri

TARİH

18-19 Nisan 2011

YER

Ortaköy Princess Otel

EĞİTMEN

Doç. Dr. Şevket SAYILGAN

FİYAT

700 TL+KDV

PROGRAM

I. GÜN PROGRAMI

À 09.30 - 11.00  Tanışma ve Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

II. GÜN PROGRAMI

À 10.00 - 11.00  Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

 

§         Eğitimlerimiz 4 ve 5 yıldızlı otellerde gerçekleştirilmektedir.

§         Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim malzemeleri, eğitim dokümanları ücrete dahildir.

§         Aynı firmadan 2 kişilik katılıma %5  3  kişilik katılıma %10, 4 ve üzeri katılıma %15  indirim uygulanmaktadır.

§         Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

§         RO-TA Kurumsal Hizmetler gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

§         Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.

§         Eğitimlere 2 iş günü kala yapılan ertelemeler %25, iptaller %50,kesintiye tabidir.

§         Genel katılıma açık olarak düzenlenen yukarıdaki eğitimler  kurum içi  de verilmektedir.

§         Kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler (danışmanlık vb.) ve tüm sorularınız için yukarıda belirtilen telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

EĞİTİMİN AMACI:

 

Tüm firmaların ve finans sektöründe faaliyette bulunanların piyasalar ile ilgili periyodik beklentilerin ve risklerin belirlenmesinde kullanacakları tekniklerin gösterilerek güncel örnekler ile uygulamalar yapılacaktır.

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

q  Risk Yönetimi Kavramı ve Gelişimi

q  Risk Yönetimi ile İşletmelerin fonksiyonları arasındaki ilişki ,

q  Temel Riskler ve politikalar (nakit , maliyet, aktif – pasif  yönetimi)

q  Risk yönetim araçları, uygulamalar

             Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,

-          Risk Yönetimi Kavramı

-          Risk Yönetimi Aşamaları

-          Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi

-          Kurum çapında entegre risk yönetim

·         Aktif / Pasif Yönetim

-    Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar

-    Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü

-    Temel Riskler

·         Kredi Riski

·         Piyasa Riski (Alım – Satıma İlişkin Piyasa Riski / Aktif – Pasife ilişkin Piyasa Riski / Likidite Riski /Vade Riski

-                Operasyonel Risk

·         Şirket içi hile

·         Şirket dışı hile ve dolandırıcılık

·         Müşteriler ürünler ve iş uygulamaları

·         Dağıtım

-   İş Riski

-   İtibar Riski

-   Stratejik Risk

-   Yönetim Riski

-   Faiz ve Kur Riskinin Yönetilmesi

·         Faiz oranlarını etkileyen unsurlar

·         Faiz riskinin yönetilmesi, yöntemler ve araçlar

·         Döviz kurlarını etkileyen unsurlar

·         Döviz riskinin yönetilmesi

·         2010 ve sonrası için senaryo analizleri ve Firmalar için örnek risk yönetimi uygulamaları

q  Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Risk Yönetiminin Unsurları, Araçları Ve Beklentiler

q   Türkiye Ekonomi Sisteminin Tanımlanması Ve İşleyişi

q   Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

q   Reel Ve Mali Kesim İçin İzlenmesi Gereken Göstergeler

q   Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

q  Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler

q   Finansal Kriz(Likidite-Faiz)

q   Para Piyasaları ve Merkez Bankası Bilançosunun yorumlanarak beklentilerin analizi çerçevesinde firmalar için nakit yönetimi

q   Finansal Krizi Etkileyen Faktörler Ve Beklentilerin Yorumlanması

q   Genel Ekonomik Kriz

q   Makro Ve Mikro Dengeler Ve Dengeleri Etkileyen Faktörler

q   Piyasalararası Etkileşim ve portföy yönetimi

q   Piyasa Verilerinin Birbirini Etkileme Şekli Ve  Düzeyinin Yorumlanması

q   Türkiye’nin Ekonomik Kriz Senaryoları (Enflasyon,Deflasyon, Devalüasyon)

q  Piyasalar Arası Etkileşime Göre Risk Yönetimi İçin Gerekli Temel Bilgiler

q   Ekonomik Kriz Ve Finansal Kriz Öncü Göstergeleri ( Piyasa Şartlarında Faiz – Kur Tahmin yöntemleri)

 

Katılımcılar

Reel Ekonomide veya finans sektöründe faaliyette bulunan, tüm piyasaları takip etme gereği duyan,  yönetici, yönetici adayları ve karar alıcılara yöneliktir.

 

Süre

2 Gün

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ

1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Şevket Sayılgan, 1991 yılında aynı fakültede ‘Avrupa Topluluğu Türkiye İlişkileri ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Sorunu’ adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 1996 yılında ise ‘Sermaye Piyasası ve Borsada Kamuoyunun Aydınlatılmasının Önemi ve Medyanın Rolü’ konulu tez çalışmasıyla doktor unvanını almıştır.

1988–1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak öğretim üyeliği mesleğine başlayan Sayılgan, bu dönem içinde profesyonel çalışmalarını da devam ettirmiştir. 1990-1995 yılları arasında IBAR’da (International Banking Advisory and Research Group) araştırma uzmanı olarak (bankacılık sektörünün yıllık performans değerlendirilmesi ve bankalara ‘special report’ hazırlanması), 1995-1998 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası’nda İktisadi Tetkik ve Araştırmalar uzmanı olarak (orta, uzun vadeli proje finansmanı, leasing kredilerinin yatırım projelerinde değerlendirilmesi, buna bağlı olarak firma değerlendirmelerinin yapılarak raporunun hazırlanması ve mikro, makro ekonomiye bağlı sektör analizlerinin hazırlanması), 1998-1999 yılları arasında Garanti Bankası’nda kurumsal finansman uzmanı olarak (yatırım projelerinin değerlendirilerek finansmanının sağlanması, firma değerlendirmeleri yapılarak halka arza aracılık yapmak, leasing projeleri, firmalara fizibilite raporları ve sektör analizleri hazırlanması faaliyetleri), 1999 yılında Toprakbank Menkul Değerler’de başekonomist olarak (makro mikro ekonomiye bağlı olarak haftalık, aylık İngilizce, Türkçe makro raporlar hazırlamak, şirket-sektör analizleri ve değerlendirilmelerinin yapılması, Merkez Bankası bilanço analizinin İngilizce, Türkçe hazırlanması), 1999-2004 yılları arasında Pamukbank’ta Kredi Risk Müdürü olarak görev almıştır.  

2004 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. unvanıyla işletme ve finans dersleri vermektedir.

Bu bilimsel yayınlara ek olarak Sayılgan’ın, Haftalık Trend / Aylık Finans Dünyası dergilerinde periyodik olarak çalışmaları yayınlanmaktadır. Ayrıca, Sayılgan Kanaltürk TV’de haftalık ekonomi programı yapmaktadır.

 

 

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları