" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

19 Kasım 2017 Pazar    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
FİNANS VE MUHASEBE PROGRAMLARI
 
ULUSLARARASI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS/TFRS)
 
Tarih : 1 - 2 Aralık 2011
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

EĞİTİM İSMİ

Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları

TARİH

01-02 Aralık 2011

YER

Titanic City Otel-Taksim

EĞİTMEN

Dr.Oğuzhan BAHADIR

FİYAT

700 TL+KDV

PROGRAM

I. GÜN PROGRAMI

À 09.30 - 11.00  Tanışma ve Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

II. GÜN PROGRAMI

À 10.00 - 11.00  Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

 

 

§         Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim malzemeleri, eğitim dokümanları ücrete dahildir.

§         Aynı firmadan 2 kişilik katılıma %5  3  kişilik katılıma %10, 4 ve üzeri katılıma %15 indirim uygulanmaktadır.

§         Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

§         RO-TA Kurumsal Hizmetler gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

§         Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.

§         Eğitimlere 2 iş günü kala yapılan ertelemeler %25 ,iptaller %50,kesintiye tabidir.

§         Genel katılıma açık olarak düzenlenen yukarıdaki eğitimler  kurum içi  de verilmektedir.

§         Kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler (danışmanlık vb.) ve tüm sorularınız için yukarıda belirtilen telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

 

ULUSLARARASI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

(UFRS/TFRS)

        

           Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları

Ø  Uluslararası Muhasebede Standardizasyon ve Uyumlaştırma, Küresel Boyutu

Ø  Uluslararası Finansal Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar

Ø  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yürütülen Çalışmalar

Ø  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

            Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları

Ø  UFRS’nin Temel İlkeleri

Ø  UFRS’nin Getirdiği Yenilikler

 Kavramsal Çerçeve

            Finansal Tabloların Sunuluşu ( UMS/TMS-1 )

Ø  Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği

Ø  Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi

       Nakit Akış Tabloları (UMS/TMS 7)

            Stoklar ( UMS/TMS 2 )

       Maddi Duran Varlıklar (UMS/TMS 16)

       Maddi Olmayan Duran Varlıklar (UMS/TMS 38)

            Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( UMS/TMS 8 )

            Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

            Gelir Vergileri ( UMS/TMS 12 )

            Hasılat ( UMS/TMS 18 )

            Borçlanma Maliyetleri ( UMS/TMS 23 )

           Konsolidasyon ve Konsolide Finansal Tablolar ( UMS/TMS 27)

Ø  Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirilmesine İlişkin Standartlar

Ø  Konsolide Bilançonun, Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları

      İşletme Birleşmeleri (UFRS/TFRS 3)

           Kur Değişiminin Etkileri ( UMS/TMS-21 )

Ø  Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması

Ø  Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi

            Yüksek Enflasyonlu Dönemlerde Finansal Raporlama (UMS/TMS 29)

Ø  Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı

Ø  Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesapları Üzerinde Enflasyon Etkileri

Ø  Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi

            Varlıklarda Değer Düşüklüğü ( UMS/TMS 36 )

            Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ( UMS/TMS 37 )

            Finansal Araçlar ( UMS/TMS 32-UMS/TMS 39)

            UFRS/TFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası

 Güncel Uygulama Örnekleri

  Süre:2 Gün

 

 

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ

                      Dr. OĞUZHAN BAHADIR

 

 

Oğuzhan Bahadır 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirmiş, 2006 yılında ise aynı üniversitede “Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Petrol İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Uygulamaları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İçin Bir Öneri” teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında akademik kariyerine başladığı Galatasaray Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atanan Bahadır, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman (İng) doktora bölümünü yazdığı “Analysis of Balance of Payments in Turkish Economy from a Business Accounting Point of View” adlı teziyle tamamlamış ve doktor unvanı almıştır. Bahadır, Galatasaray Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve yüksek lisans programlarında Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar konularındaki çeşitli derslere katılmakta ve araştırma projeleri yürütmektedir.

Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Uluslar arası Muhasebe Standartları konularında makaleleri çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış Oğuzhan Bahadır, 2004–2010 yılları arasında Enka Holding, Kelebek Mobilya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Milten Holding, Arasta Tekstil gibi çeşitli şirketlerde muhasebe, maliyet ve bütçe sistemlerinin kurulmasında görev almıştır ve eğitimler vermiştir. TESMER’de (Türkiye Muhasebe Odaları Birliği-Eğitim ve Staj Merkezi) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına hazırlık kurslarında 2006 yılından beri dersler veren Bahadır İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Bahadır’ın akademik yayınları şunlardır:

 

Kitaplar

·         UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon (Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak), Nobel Yayıncılık

·         SMMM Yeterlilik ve SMMM Staja Başlama Sınavları için Muhasebe (Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak), İSMMMO Yayınları

Makaleler ve Tebliğler

·         Muhasebe Manipülasyonu: Yöntemler ve Teknikler (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

·         UFRS/TFRS’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

·         Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Maliyetlere ve İşletme Performansına Etkileri (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

·         Petrol Arama ve Üretim İşletmeleri İçin Muhasebe Sistemi Önerisi (Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu ve Fatih Boz ile ortak)

·          Muhasebe Eğitimi Çerçevesinde CPA ve ACCA. Sınavlarının İncelenmesi ve SMMM Sınavları İle Karşılaştırılması (Doç. Dr. Volkan Demir ile ortak)

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları