" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

18 Kasım 2017 Cumartesi    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
EĞİTİMLER
 
ULUSLARARASI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI(TFRS)
 
Tarih : 26 - 27 Mayıs 2012
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

EĞİTİM İSMİ

Uluslar arası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları

TARİH

26-27 Mayıs 2011

YER

Taksim Titanic City Otel

EĞİTMEN

Suphi Akar

 

 

PROGRAM

 GÜN PROGRAMI

À 09.30 - 11.00  Tanışma ve Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

II. GÜN PROGRAMI

À 10.00 - 11.00  Eğitim

À 11.00 - 11.15  Kahve Arası

À 11.15 - 12.30  Eğitim

À 12.30 - 13.30  Öğle Yemeği

À 13.30 - 15.00  Eğitim

À 15.00 - 15.15  Kahve Arası

À 15.15 - 17.00  Eğitim

 

 

Ø  Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim malzemeleri, eğitim dokümanları ücrete dahildir.

Ø  Aynı firmadan 2 kişilik katılıma %5  3  kişilik katılıma %10, 4 ve üzeri katılıma %15 indirim uygulanmaktadır.

Ø  Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

Ø  RO-TA Kurumsal Hizmetler gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Ø  Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.

Ø  Eğitimlere 2 iş günü kala yapılan ertelemeler %25 ,iptaller %50,kesintiye tabidir.

Ø  Genel katılıma açık olarak düzenlenen yukarıdaki eğitimler  kurum içi  de verilmektedir.

Ø  Kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler (danışmanlık vb.) ve tüm sorularınız için yukarıda belirtilen telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

EĞİTİMİN AMACI

 

EĞİTİMİN AMACI : Yeni Türk Ticaret kanunu , Türkiye’ de yerleşik tüm işletmelerin , Türkiye Muhasebe Standartları Komitesi tarafından UFRS ye tam uyumlu olarak yayınlanan Türkiye Finansal raporlama Standartlarına uygun olarak Mali Tablolarını hazırlamalarını öngörmüştür .

Bu çerçevede  : Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri ve bunların iştirakleri / Bankalar ve bağlı ortaklıkları  /  Sigorta ve Reasürans Şirketleri  / Halka Açık Şirketler /

Aracı Kurumlar / Portföy Yönetim Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Şirketleri ,

1 OCAK 2013 tarihinden itibaren , muhasebe defterlerini TMS(UFRS) ye göre tutmak ve Mali Tablolarını , TMS (UFRS) ye göre hazırlamak ve raporlamak ile  yükümlüdürler .

Bu eğitimin amacı , Yeni Türk Ticaret kanunu ile tüm işletmelerde  muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin  olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal raporlama Standartları (TFRS) konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve bu standartların uygulanmasına ilişkin yetkinlik kazandırmaktır .

 

KİMLER KATILABİLİR : Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında yürürlüğe girecek olan Türkiye Finansal Raporlama  Standartlarını  (TFRS) Kanuni Defterlerinde uygulayacak olan tüm şirket yetkilileri ve ilgili departman çalışanları ; SPK düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya ilerideki dönemlerde hisselerini halka arzetmeyi öngören şirketlerin Mali İşler Yöneticileri , Muhasebe Müdürleri , Müdür Yardımcıları , Bütçe Yöneticileri ; Bağımsız  Dış Denetçiler ve UFRS / TFRS ye ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen, Muhasebe dalında lisans eğitimini tamamlamış herkes bu eğitime katılabilir ve yararlanabilir .

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Temel kavramlar ve Yeni TTK kapsamında  TMS / TFRS

 • UFRS tabanlı Türkiye Muhasebe Standartlarının tanıtımı ve açılımları
 • Yeni Türk Ticaret kanunu ,  UFRS ve Denetim
 • TMS / TFRS Temel Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve

Mali Tablolarda uygulanacak Standartlar

 • TMS – 1   Finansal Tabloların Sunuluşu
 • TMS – 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
 • TMS – 10 Bilanço tarihinden sonraki işlemler
 • TMS _ 8   Muhasebe politikaları , Muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar
 • TMS – 7   Nakit Akış Tablosu
 • TMS – 14 Bölümlere Göre Raporlama
 • TMS – 27 Konsolide Finansal Tablolar

 

Hesaplar ile ilgili standartlar :

     *   TMS _ 2   Stoklar ve uygulamalar

     *   TMS –16  Maddi Duran Varlıklar

     *   TMS – 38 Maddi Olmayan Varlıklar

     *   TMS – 36 Varlıklarda değer Düşüklüğü

     *   TMS – 37 Karşılıklar ,Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

     *   TMS – 28 İştiraklerdeki Yatırımlar

     *   TMS – 31 İş ortaklıklarındaki Paylar

     *   TMS – 18 Hasılat

     *   TMS – 12 Gelir Vergisi

     *   TFRS – 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve durdurulan Faaliyetler

İşlemler ile ilgili standartlar

 • TMS – 21 Kur değişiminin Etkileri
 • TMS – 23 Borçlanma maliyetleri
 • TMS – 2   Hisse Bazlı ödemeler
 • TMS – 33 Hisse Başına kazanç
 • TMS – 3   İşletme Birleşmeleri
 • TMS – 39 Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve ölçme
 • TMS – 20 Devlet Teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve  ve açıklanması
 • TFRS –7  Finansal Araçlar, Açıklamalar

Özel Standartlar

 • TMS – 26  Emeklilik fayda planlarında muhasebeleştirme ve raporlama
 • TMS – 11  İnşaat Sözleşmeleri
 • TMS – 41  Tarımsal faaliyetler
 • TMS – 6    Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi
 • TFRS – 4  Sigorta Sözleşmeleri
 • TFRS –17 Finansal Kiralama  işlemleri

Türkiye Finansal raporlama Standartları

    *    TFRS – 1   Türkiye Finansal raporlama Standartlarının ilk uygulanışı

 Vergi Usul Kanunu ve UFRS uygulamaları

 • Vergi Usul Kanununa göe düzenlenen Mali Tablolar ile , UFRS ye göre hazırlanan       

Mali Tablolar arasındaki farklılıklar

     *    Mali Tabloların UFRS ye uygun hale getirilmesi

 

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ

 

Suphi AKAR

 

1951 yılında İzmir'de doğan Suphi Akar, TED Ankara Kolleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

1975 yılında Başbakanlık Teftiş Kuruluına girdi.

Başmüfettiş olarak ayrıldığı bu kurumdan sonra, özel sektörde Çukurova Holding, YKM, Ciba

Giegy,UM Holding, Ekinciler Holding ve Emlak Bank Bahçeşehir Projesi nezdinde üst  düzey

yöneticilik görevlerinde bulundu.

               1999 yılında emekliliğini takiben , bilgi ve deneyimlerini eğitim programları, seminerler

ve danışmanlıklar çerçevesinde değerlendirmektedir.

 

 

 

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları