" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

25 Kasım 2017 Cumartesi    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
KURUM İÇİ EĞİTİMLER
 
Kurum İçi Eğitim Fırsatları
 
Tarih : 1 - 31 Mart 2015
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

Ro-Ta Kurumsal Hizmetlerden Kurum İçi Eğitim Fırsatı!!!

Rota Kurumsal Hizmetler size daha düşük maliyetli kurum içi eğitimler teklif ediyor.

 

Avantajları:Kurum içi eğitimlerde kurumlara özgü bir yaklaşım geliştirilmekte kurumların iş süreçlerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim konuları anlatılmaktadır.Eğitmenlerle kurumların çalışanlarının ve yöneticilerinin buluştuğu kurum içi eğitimlerde kurumların sorunlarını ve yapılarını tartışma imkanı doğmaktadır

 

 

MUHASEBE- FİNANS EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Bağımsız Denetim (SPK Mevzuatı’na Göre)

Bayiler (Satıcılar) İçin Temel Finans Yönetimi

Bilanço Okuma ve Hileleri Yakalama Teknikleri

Değere Dayalı Yönetim Anlayışı Ve Şirket Değerinin Hesaplanması

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaretle İlgili İşletmelere Ait Hesap Planı Ve Muhasebe İşlemleri

Dönemsonu Muhasebe ve Vergi İşlemleri

Döviz işlemleri Ve Risk Yönetimi

Finans Matematiği

Finans Yönetimi

Finansal Tablo Analizi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

Finansın Temel Kavramları

Firmalar İçin Risk Yönetimi Ve Basel II Kredilendirme Süreci

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Konular

Hizmet Ve Ticaret işletmelerinde Maliyet Muhasebesi

İç Denetim Ve Raporlama

İşletme Bütçeleri, Kontrol ve Revizyon

İşletmeler İçin Bilanço Yönetimi Ve Finansal analiz Yöntemleri

İşletmelerde Su İstimal Yönetimi

İşletmelerde Temel Finans Yönetimi

Kambiyo Mevzuatı

Kredi Analizi Ve Kredi Yönetimi

Kurumlar İçin Finans Yönetiminde Yeni Olanak ve Yaklaşımlar

Mali Analiz İçin Aktarma/Arındırma Muhasebesi

Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması

Maliyet Düşürme Teknikleri

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesinde Güncel Konular

Muhasebe Denetimi Uygulamaları

Nakit Yönetimi

Proje Finansmanı

Reel Sektörde Uygulamalı Risk Yönetimi

Stratejik Maliyet Yönetimi

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Yapılan Yolsuzlukların/Hilelerin Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi

Yatırım Projelerine Yönelik Fizibilite Ekonomik Risk Analizi Ve Yatırım Kararı

Yatırımcılar ve İşletmeler İçin Fizibilite Hazırlama Teknikleri

Yatırımcılar ve İşletmeler İçin Sektör ve Rakip Analiz Teknikleri

Yeni Dönemde (Düşük Enflasyonda) Firmalar İçin Risk Yönetimi

Yönetim Muhasebesi

 

SATIŞ –PAZARLAMA EĞİTİM PROGRAMLARI

Bayi Yönetimi

Başarılı Satış Görüşmesi Ve Satışı Sonuçlandırma Teknikleri

Çağrı Merkezinde Sorunsuz Hizmet Yönetimi

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Dış Ticaret Uygulamaları

Toptan Dağıtım Ve Bayi İlişkileri Bayilerden Verim Alma Standartları

Emlak Satışında Temel Başarı Değerleri

Filo ve Aktif Satış Yönetimi

Markalaşma Serüveni

Yaratıcı Satıcılık Ve Uygulamalı Satış Teknikleri

Pazarlama Stratejileri

Pazarlama Yönetimi

Reklam Yönetimi

Satış Ve Buz Dansı Muhteşem Satışçı Kriterleri Ve Özel Teknikler

Satışta Etkili İletişim ve Müşteri İlişkileri

Satışta Kurumsal Tahsilat Sistemi İstihbarat-Kredilendirme-Hesap Takip Ve Tahsilat Teknikleri

Satışta Yaratıcı Ve Profesyonel Teknikler Hedef Müşteriyi İkna Etme Becerileri

Satışlarınız Sağlıklı Şekilde Nasıl Artar? 11 Kurumsal Pazarlama Basamağı

Satış Mentoru İle Söyleşiler

Satış (Müşteri) Temsilcisi Denetim Sistemi

Satış Ve Tahsilat Becerileri

Satış Yönetiminde Stratejiler Ve Organizasyon ‘Satış Ekibi Seçimi-Denetimi-Verim Alma ve Motivasyon’

Self-Servis Odaklı Mağazacılık Başarı Kriterleri

Pazarlama Stratejileri Ve Satış Organizasyonu

Profesyonel Satış,İkna Ve Satış Kapatma Teknikleri

Profesyonel Satış Teknikleri

Telefonda Satış Teknikleri

 

YÖNETİM ORGANİZSYON-İNSAN KAYNAKLARI VE KİŞİSEL GELİŞİM   PROGRAMLARI

Astların Motivasyonu

Astların Motivasyonunu ve Verimliliğini Arttırma Teknikleri

Başarılı Zaman Yönetimi

Beden Dili

Brain Storming:Beyin Fırtınası İle Çözüme Ulamsak

Bireysel İş Hukuku Ve Uygulamaları

Bireysel Performans Sistemi

Bütçesiz Motivasyon Teknikleri

Çağdaş Profesyonellik Ve Profesyonel Çalışma Kültürü

Çalışanların Motivasyonu

Çatışma Yönetimi

Değişim Yönetimi

Eleman Seçme Teknikleri

Eğitim Ve Gelişim Yönetimi

Eğitim İhtiyaçları Analizi

Eğitimcilerin Eğitimi

Etkili Konuşma Ve Diksiyon Teknikleri

Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi

Etkili Yazışma Ve Raporlama Teknikleri

Etkin İletişim Teknikleri

Etkin Liderlik Geliştirme

Etkin Süreç Yönetimi 6 Sigma

Etkin Raporlama Teknikleri

Etkin Zaman Kullanımı

Etkin Sunuş Teknikleri

Görüşme Stratejileri Ve Mülakat Teknikleri

İç Kontrol Uyum Eylem Planı

İleri Düzey Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

İletişim Becerileri Etkili Konuşma Ve Güzel Türkçe

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

İletişim ve Kişilerarası İlişki Geliştirme (Workshop)

İletişim Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

İnovasyon Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnşaat Sektöründe Sözleşme Yönetimi

İnteraktif Performans Değerlendirme Uygulamaları ve Simülasyon Modelleri

İş Analizi Yönetimi

İş Değerlendirmesi Ve İş Değerlendirmesine Dayalı Ücret Sistemi

İş Güvenliği Risk Analizi

İş Planlaması  Ve Takibi

İş Metodları Geliştirme

İş Yasası Çerçevesinde İş Güvenliği Uygulamaları

İş Yasası Çerçevesinde Taşeron&Taşeron İşçisi

İş Yaşamında Etik Değerler ve Etik Kodlama

İş Yerinde Ekip Ruhu Yaratmak

İşletmelerde Eğitim Yönetimi

İşletmelerde Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikayetleri Yönetimi

İşyerinde Etik Değerler ve Etik Kodlama

İtibar Yönetimi Sosyal Medya İletişim Süreçleri Ve Uygulamaları

Kaliteli Ekip Kurma Ve Yönetme Teknikleri

Koşulsuz %100 Müşteri Memnuniyeti Yaratma Teknikleri

Kriz Yönetimi

Kurum İçi Etkili İletişim

Kurumsal İlişkilerde Halkla İlişkiler Uygulamaları

Kurumsal Kültür Ve Kurumsallaşma Stratejisi

Liderlik Ve Lider Yaratma teknikleri

Liderlik Ve Liderlik Modelleri

Motivasyon Eğitimi

Öfke Yönetimi

Öneri Sistemleri

Örgütsel İlişki Geliştirme Programı

Örgütsel Liderlik Ve Koçluk Stratejileri(Üst Yönetim İçin)

Paydaş Yönetimi

Performans Değerlendirme Sistemine Dayalı Ücretlendirme Modelleri Ve Uygulamaları

Performans Yönetimi

Personel Seçiminde Mülakat Teknikleri

Personel Özlük İşlemleri, Bordrolama, İş Hukuku ve SGK Uygulamaları 

Politik Halkla İlişkiler Stratejileri

Problem Çözme Teknikleri

Profesyonel Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı Geliştirme

Stratejik Planlama

Strateji Üretme Ve Problem Çözme Teknikleri

Stres Yönetimi

Stresten Kurtulma Meditasyon Ve Gevşeme Teknikleri

Süreç Yönetimi

Şirket Yöneticileri için Ticaret Hukuku,Şirketler Hukuku Ve Ticaret kanunu Tasarısına  Hazırlık

Takım Yönetimi

Takım Çalışması Grup Dinamiği Ve Etkili İletişim

Takım Çalışması Kaliteli Ekip Kurma Ve Yönetme Teknikleri

Telefonda İletişim Teknikleri

Temel Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Temel Yöneticilik Becerileri

Toplantı Yönetimi

Yeni İş Kanununun Hükümleri Doğrultusunda İşverenlerin Sorumlulukları

Yeni İş Yasası Çerçevesinde İş İlişkisinin Sona Ermesi

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve İşletmelere Etkileri:Muhtemel Problemler ve Çözümler

Yeni İş Yasası Kapsamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları

Yeni İş Yasasında Fazla Mesai Uygulamaları

Yeni İş Yasasında Vardiya (Shift) Yönetimi

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Yetkinlik Yönetimi Bireysel Performans Sistemi

Yönetici Adayları İçin İş Yönetimi Eğitimi

Yönetici Sekreterliğinde Etkinlik

Yönetici-Girişimci Çatışması

Yönetimde Postmodern Düşünce

Yönetsel Liderlik Ve Koçluk Stratejileri(Orta&İlk kademe Yönetim İçin)

Yüzyüze İletişim Teknikleri

Vizyoner Şirketlerde İş Geliştirme Strateji Ve Kurumsal Karne Yönetimi

Zaman Yönetimi

 

 

ÜRETİM –LOJİSTİK VE KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Bakım Yönetimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Denetçisi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Denetçisi

İstatistiksel Kalite Kontrol

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi felsefesi

Kısıt Yönetimi

Lojistik Kaynakları Planlaması

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Malzeme ve Depo Yönetimi

Malzeme Yönetimi ve Üretim Planlama

Modern Proje Yönetimi

Modern Satınalma, Tedarikçi İlişkileri ve Fiyat Analizi

Proje Risk Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ve Kritik Zincir Çizelgeleme

Satınalma ve Pazarlık Yönetimi

SCOR(Tedarik Zinciri Çalışma Referans )Modeli

Taşıma Ve Nakliyat Operasyonlarında Performans Ve Maliyet Yönetimi

Tedarik Zinciri Yöneticileri İçin Takım Oyunu

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçi Seçilmesi Ve Değerlendirilmesi

Toplam Kalite Yönetimi

Verimlilik Yönetimi

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları