" Profesyonellerden profesyonellere… "
 
  Kurumsal    Hizmetlerimiz    Eğitimlerimiz    Takvim    Uzmanlarımız    Referanslarımız    İletişim

23 Kasım 2017 Perşembe    

     
  SEMİNER VE EĞİTİM TAKVİMİ  
     
 
  Listeye Geri Dön
 
KURUM İÇİ EĞİTİMLER
 
Kurum İçi Eğitim Fırsatı
 
Tarih : 1 - 30 Kasım 2016
 
Seminer / Eğitim Bilgi :
 

Ro-Ta Kurumsal Hizmetlerden Kurum İçi Eğitim Fırsatı!!!

Rota Kurumsal Hizmetler size daha düşük maliyetli kurum içi eğitimler teklif ediyor.

 

Avantajları:Kurum içi eğitimlerde kurumlara özgü bir yaklaşım geliştirilmekte kurumların iş süreçlerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim konuları anlatılmaktadır.Eğitmenlerle kurumların çalışanlarının ve yöneticilerinin buluştuğu kurum içi eğitimlerde kurumların sorunlarını ve yapılarını tartışma imkanı doğmaktadır

 

 

MUHASEBE-FİNANS EĞİTİM PROGRAMLARI

Bağımsız Denetim (SPK Mevzuatı’na Göre)

Bayiler (Satıcılar) İçin Temel Finans Yönetimi

Bilanço Okuma ve Hileleri Yakalama Teknikleri

Değere Dayalı Yönetim Anlayışı Ve Şirket Değerinin Hesaplanması

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaretle İlgili İşletmelere Ait Hesap Planı Ve Muhasebe İşlemleri

Dönemsonu Muhasebe ve Vergi İşlemleri

Döviz işlemleri Ve Risk Yönetimi

Finans Matematiği

Finans Yönetimi

Finansal Tablo Analizi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

Finansın Temel Kavramları

Firmalar İçin Risk Yönetimi Ve Basel II Kredilendirme Süreci

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Konular

Hizmet Ve Ticaret işletmelerinde Maliyet Muhasebesi

İç Denetim Sistem Kurumu Ve Uygulamaları

İç Denetim Ve Raporlama

İşletme Bütçeleri, Kontrol ve Revizyon

İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Yolsuzlukların Hilelerin Ortaya Çıkartılması & Önlenmesi

İşletmeler İçin Bilanço Yönetimi Ve Finansal analiz Yöntemleri

İşletmelerde Su İstimal Yönetimi

İşletmelerde Temel Finans Yönetimi

Kambiyo Mevzuatı

Kredi Analizi Ve Kredi Yönetimi

Kurumlar İçin Finans Yönetiminde Yeni Olanak ve Yaklaşımlar

Mali Analiz İçin Aktarma/Arındırma Muhasebesi

Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması

Maliyet Düşürme Teknikleri

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesinde Güncel Konular

Muhasebe Denetimi Uygulamaları

Nakit Yönetimi

Proje Finansmanı

Reel Sektörde Uygulamalı Risk Yönetimi

Stratejik Maliyet Yönetimi

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Yapılan Yolsuzlukların/Hilelerin Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi

Yatırım Projelerine Yönelik Fizibilite Ekonomik Risk Analizi Ve Yatırım Kararı

Yatırımcılar ve İşletmeler İçin Fizibilite Hazırlama Teknikleri

Yatırımcılar ve İşletmeler İçin Sektör ve Rakip Analiz Teknikleri

Yeni Dönemde (Düşük Enflasyonda) Firmalar İçin Risk Yönetimi

Yönetim Muhasebesi

 

YÖNETİM ORGANİZASYON-İNSAN KAYNAKLARI-KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun & Yönetmelik

4857 Sayılı İş Hukuku Uygulamaları

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma İnovasyon & İletişim Yönetimi

Astların Motivasyonu

Astların Motivasyonunu & Verimliliği Arttırma Teknikleri

Astlarla İlişkiler Çağdaş Profesyonellik & Profesyonel Çalışma Kültürü

Başarılı Zaman Yönetimi

Beden Dili

Beden Dili Eğitimi

Bireysel İş Hukuku Ve Uygulamaları

Bireysel Performans Sistemi

Çağdaş Profesyonellik Ve Profesyonel Çalışma Kültürü

Çalışan Memnuniyet Analizleri

Çalışanların Motivasyonu

Çatışma Yönetimi

Değişim Yönetimi

Diksiyon & Etkili Konuşma Eğitimi

Dosyalama Teknikleri Eğitimi

Eğitim Akademisi Kurulması Yapılanması İşlevleri

Eğitim İhtiyaç Analizi & Değerlendirilmesi

Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesi & Değerlendirilmesi

Eğitim Ve Gelişim Yönetimi

Eğitimcilerin Eğitimi

Eleman Seçme Teknikleri

Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi

Etkili Konuşma Ve Diksiyon Teknikleri

Etkili Yazışma Ve Raporlama Teknikleri

Etkin İletişim Teknikleri

Etkin Liderlik Geliştirme

Etkin Raporlama Teknikleri

Etkin Sunuş Teknikleri

Etkin Süreç Yönetimi 6 Sigma

Etkin Yazışma & Raporlama Teknikleri

Etkin Yöneticilik Becerileri

Etkin Zaman Kullanımı

Görüşme Stratejileri Ve Mülakat Teknikleri

Grup Verimliliği & İletişim

Güvenlik Görevlileri İçin Müşteri Hizmeti Eğitimi

Interaktif Performans Değerlendirme Uygulamaları & Simülasyon Modelleri

İç Kontrol Uyum Eylem Planı

İleri Düzey Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

İletişim Becerileri & Müzakere Teknikleri

İletişim Becerileri Etkili Konuşma Ve Güzel Türkçe

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

İletişim ve Kişilerarası İlişki Geliştirme (Workshop)

İletişim Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

İlk Kademe Yöneticiler İçin Temel Yönetim

İnovasyon Yönetimi

İnsan Kaynağının İşe Alımı Oryantasyonu & Performans Değerlendirme

İnsan Kaynağının İşe Alımı Oryantasyonu & Performans Değerlendirme

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetiminde İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması

İnsan Kaynakları Yönetimininde Özlük İşlemleri

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği & İş Güvenliği Kültürü

İnşaat Sektöründe Sözleşme Yönetimi

İnteraktif Performans Değerlendirme Uygulamaları ve Simülasyon Modelleri

İş & Zaman Planlama Eğitimi

İş Analizi Yöntemi

İş Değerleme Ücret Yönetimi & Ödüllendirme

İş Değerlemesi & İş Değerlemesine Dayalı Ücret Sistemi

İş Değerlendirmesi Ve İş Değerlendirmesine Dayalı Ücret Sistemi

İş Geliştirme,Strateji & Kurumsal Karne Yönetimi

İş Güvencesi Yasası & Performans Değerlendirme Sistemi İlişkisi

İş Güvenliği Risk Analizi

İş Metodları Geliştirme

İş Metodları Geliştirme & Uygulamaları

İş Planlaması  Ve Takibi

İş Planlaması ve Uygulamaları

İş Yasası Çerçevesinde İş Güvenliği Uygulamaları

İş Yasası Çerçevesinde Taşeron&Taşeron İşçisi

İş Yaşamında Etik Değerler ve Etik Kodlama

İş Yazısı Yazma Teknikleri

İş Yerinde Ekip Ruhu Yaratmak

İşletmelerde Eğitim Yönetimi

İşletmelerde Kriz Yönetimi & Yönetim Teknikleri

İşletmelerde Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikayetleri Yönetimi

İşletmelerde Müşteri Şikayetleri Yönetimi

İşyerinde Ekip Ruhu Yaratmak

İşyerinde Etik Değerler ve Etik Kodlama

İşyerinde Özel Yaşamın Korunması

İtibar Yönetimi Sosyal Medya İletişim Süreçleri Ve Uygulamaları

Kaliteli Ekip Kurma Ve Yönetme Teknikleri

Kişisel İmaj Eğitimi

Kişisel Verimlilik & Başarı Eğitimi

Koşulsuz %100 Müşteri Memnuniyeti Yaratma Teknikleri

Kriz Yönetimi

Kurum İçi Çatışma & Çözüm Stratejileri

Kurum İçi Etkili İletişim

Kurum İçi İletişim Yönetimi

Kurum İçin Çatışma & Çözüm Stratejileri

Kurum Kültürü & Kurumdaşlık Bilinci Oluşturma

Kurumsal  Kültür & Kurumsallaşma Stratejileri

Kurumsal İlişkilerde Halkla İlişkiler Uygulamaları

Liderlik & Koçluk Eğitimi

Liderlik & Lider Yaratma teknikleri

Liderlik & Liderlik Modelleri

Motivasyon Eğitimi

Müşteri Merkezli İnsan Kaynakları Yönetimi

Öfke Yönetimi

Öneri Sistemleri

Örgütsel İlişki Geliştirme Programı

Örgütsel Liderlik & Koçluk Stratejileri (Üst Yönetim İçin)

Paydaş Yönetimi

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Sistemine Dayalı Ücretlendirme Modelleri Ve Uygulamaları

Performans Yönetimi

Personel Özlük İşlemleri, Bordrolama, İş Hukuku ve SGK Uygulamaları 

Personel Seçiminde Mülakat Teknikleri

Politik Halkla İlişkiler Stratejileri

Problem Çözme & Karar Alma

Problem Çözme Teknikleri

Profesyonel Çalışma Teknikleri

Profesyonel Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı Geliştirme

Proje Yönetimi

Protokol Eğitimi

Rapor Yazma Teknikleri

Sağlık Kuruluşlarında Hasta Memnuniyeti Etkin İletişim Teknikleri

Servis Elemanları İçin Müşteri İletişimi Eğitimi

Sorun Çözme Yaklaşımları Eğitimi

Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Strateji Odaklı Örgütsel Kültür

Strateji Üretme Ve Problem Çözme Teknikleri

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik Liderlik

Stratejik Planlama

Stres Yönetimi,

Stresten Kurtulma Meditasyon Ve Gevşeme Teknikleri

Sunum Teknikleri & Eğitimcinin Eğitimi

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi & Süreç Geliştirme

Şirket Yöneticileri için Ticaret Hukuku,Şirketler Hukuku Ve Ticaret kanunu Tasarısına  Hazırlık

Takım Çalışması

Takım Çalışması Grup Dinamiği Ve Etkili İletişim

Takım Çalışması Kaliteli Ekip Kurma Ve Yönetme Teknikleri

Takım Yönetimi

Taktir -Tanıma  Ödüllendirme Sistemleri

Telefonda Hizmet Kalitesi Eğitimi

Telefonda İletişim Teknikleri

Temel Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Temel Yöneticilik Becerileri

Toplam Kalite Yönetimi

Toplantı Yönetimi

Uygulamalı Diksiyon Eğitimi

Üstlerle İlişkiler

Vizyoner Şirketlerde İş Geliştirme Strateji Ve Kurumsal Karne Yönetimi

Yaratıcılığı Geliştirme

Yeni İş Kanununun Hükümleri Doğrultusunda İşverenlerin Sorumlulukları

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve İşletmelere Etkileri:Muhtemel Problemler ve Çözümler

Yeni İş Yasası Çerçevesinde Belirli Süreli Hizmet Sözleşmeleri

Yeni İş Yasası Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi İş Güvenliği Uygulamaları

Yeni İş Yasası Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Teknikleri

Yeni İş Yasası Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetiminde  İş İlişkisinin Sona Ermesi

Yeni İş Yasası Çerçevesinde İş İlişkisinin Sona Ermesi

Yeni İş Yasası Çerçevesinde İşe Alma Teknikleri

Yeni İş Yasası Çerçevesinde Kadın İşçilerin Çalıştırılması & İşverenlerin

Yeni İş Yasası Çerçevesinde Part-Time (Kısmi Süreli) Çalışma & İstihdam Uygulamaları

Yeni İş Yasası Çerçevesinde Taşeron & Taşeron İşçisi

Yeni İş Yasası Çerçevesinde Ücret Yönetimi

Yeni İş Yasası Çerçevesinde Yeni Çalışma Biçimleri & Uyumlu İnsan Kaynakları Sistemleri 

Yeni İş Yasası Kapsamında İnsan Kaynakları Yönetiminde  İzin Uygulamaları & Yönetimi

Yeni İş Yasası Kapsamında Temel Personel İşlemleri

Yeni İş Yasası Kapsamında Vardiya (Shift

Yeni İş Yasası Kapsamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları

Yeni İş Yasasında Denkleştirme Süresi, Telafi Çalışması, Esnekleşen İş Süreleri & Uyumlu İnsan Kaynakları Sistemleri

Yeni İş Yasasında Fazla Mesai Uygulamaları

Yeni İş Yasasında İş Süreleri

Yeni İş Yasasında Vardiya (Shift) Yönetimi

Yetenek Yönetimi

Yetkilendirme & Yetki Devri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri & Görüşme Stratejileri

Yetkinlik Yönetimi Bireysel Performans Sistemi

Yönetici Adayları İçin İş Yönetimi Eğitimi

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Yönetici Sekreterliğinde Etkinlik

Yönetici-Girişimci Çatışması

Yönetimde Postmodern Düşünce

Yönetsel Liderlik Ve Koçluk Stratejileri(Orta&İlk kademe Yönetim İçin)

Yüzyüze İletişim Teknikleri

Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi

 

SATIŞ-PAZARLAMA EĞİTİM PROGRAMLARI

Başarılı Satış Görüşmesi Ve Satışı Sonuçlandırma Teknikleri

Bayi Yönetimi

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Çağrı Merkezinde Sorunsuz Hizmet Yönetimi

Emlak Satışında Temel Başarı Değerleri

Filo ve Aktif Satış Yönetimi

Pazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Ve Satış Organizasyonu

Pazarlama Yönetimi

Profesyonel Satış Teknikleri

Profesyonel Satış,İkna Ve Satış Kapatma Teknikleri

Reklam Yönetimi

Satış (Müşteri) Temsilcisi Denetim Sistemi

Satış Mentoru İle Söyleşiler

Satış Ve Buz Dansı Muhteşem Satışçı Kriterleri Ve Özel Teknikler

Satış Ve Tahsilat Becerileri

Satış Yönetiminde Stratejiler Ve Organizasyon ‘Satış Ekibi Seçimi-Denetimi-Verim Alma ve Motivasyon’

Satışlarınız Sağlıklı Şekilde Nasıl Artar? 11 Kurumsal Pazarlama Basamağı

Satışta Etkili İletişim ve Müşteri İlişkileri

Satışta Kurumsal Tahsilat Sistemi İstihbarat-Kredilendirme-Hesap Takip Ve Tahsilat Teknikleri

Satışta Yaratıcı Ve Profesyonel Teknikler Hedef Müşteriyi İkna Etme Becerileri

Self-Servis Odaklı Mağazacılık Başarı Kriterleri

Telefonda Satış Teknikleri

Toptan Dağıtım Ve Bayi İlişkileri Bayilerden Verim Alma Standartları

Yaratıcı Satıcılık Ve Uygulamalı Satış Teknikleri

 

ÜRETİM-LOJİSTİK-KALİTE YÖNETİMİ

5 S (Temizlik Düzen Yaratma) Eğitimi

Atık Yönetimi Eğitimi

Bakım Yönetimi

Depo & Aktarma Merkezi Yönetimi

Ergonomi Eğitimi

Filo Yönetimi

FMEA (HMEA) Hata Modu Etki Analizi

HACCP –Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Denetçisi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Üretim / Hizmet)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Denetçisi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme

İç Denetçi Eğitimi

İç Tetikçi Eğitimi (ISO 9001-2000 ve ISO 14000)Standartları için

İstatistiksel Kalite Kontrol

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi  ( İşçi Eğitimi)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatları ( Yönetici Eğitimi)

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi felsefesi

Kaizen ( Sürekli Gelişme ) Eğitimi

Kalite Çemberleri (Sorun Çözme Grupları) Eğitimi

Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi

Kısıt Yönetimi

Lojistik Kaynakları Planlaması

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Malzeme ve Depo Yönetimi

Malzeme Yönetimi ve Üretim Planlama

Modern Proje Yönetimi

Modern Satınalma, Tedarikçi İlişkileri ve Fiyat Analizi

Proje Risk Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ve Kritik Zincir Çizelgeleme

Risk Analizi Eğitimi

Satınalma ve Pazarlık Yönetimi

Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi  İlişkilerinde Kalite

SCOR(Tedarik Zinciri Çalışma Referans )Modeli

Taşıma Ve Nakliyat Operasyonlarında Performans Ve Maliyet Yönetimi

Tedarik Zinciri Yöneticileri İçin Takım Oyunu

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçi Seçilmesi Ve Değerlendirilmesi

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi EFQM Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TS EN 16001 ve ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti – Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması Standardı

Türk Çevre Mevzuatı Eğitimi

Verimlilik Yönetimi

 

BANKACILIK EĞİTİM PROGRAMLARI

Bankacılıkta Gayri Nakdi Kredilerin Yönetimi

Bankacılıkta Kredi Riskinin İzlenmesi & Takibi

Bankacılıkta Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi & Yönetimi

Bankacılıkta KV  UV Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Raporların Hazırlanması

Bilanço & Gelir Tablosunun Okunması Analizi Değerlendirilmesi

İnşaat Tahahüt Firmalarının Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Kredi Değerliliğini Etkilemek İçin Yapılan Muhasebe Oyunlarının Bankalarca Değerlendirilmesi

Nakit Krediler İşleyiş & Muhasebesi

Sorunlu Kredilerin Yönetimi

Tarımsal Krediler Proje Kredileri Tahsis & İşleyiş & Yönetimi

Teminatlandırma Uygulama & İlkeleri

 

MİCROSOFT EĞİTİM PROGRAMLARI

Microsoft Temel Excel Eğitimi

Microsoft İleri Düzey Excel Eğitimi

Microsoft Excel VBA Makro Eğitimi

Microsoft Temel Finans Eğitimi MS Excel Üzerine Finans Uygulamaları

Microsoft Access Temel Eğitimi

Microsoft Access İleri Eğitimi

Microsoft Access VBA

Microsoft Outlook Eğitimi

Microsoft PowerPoint İleri Eğitim

Microsoft PowerPoint Temel Eğitim

Microsoft Project İleri Eğitim

Microsoft Project Temel Eğitim

Microsoft Word İleri Eğitim

Microsoft Word Temel Eğitimi

 

  Bilgi almak ve / veya online ön başvuru yapmak istiyorsanız tıklayınız.
 
     
     
 

 Aylık Seminer & Eğitim Özeti

 

   
  2009 Yılı
Ocak Ayı, 27 Program
Şubat Ayı, 35 Program
Nisan Ayı, 30 Program
Mayıs Ayı, 33 Program
Haziran Ayı, 36 Program
Temmuz Ayı, 34 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Ekim Ayı, 34 Program
Kasım Ayı, 28 Program
  2010 Yılı
Ocak Ayı, 39 Program
Şubat Ayı, 42 Program
Mart Ayı, 47 Program
Nisan Ayı, 44 Program
Mayıs Ayı, 55 Program
Haziran Ayı, 60 Program
Temmuz Ayı, 50 Program
Ağustos Ayı, 34 Program
Eylül Ayı, 36 Program
Ekim Ayı, 35 Program
Kasım Ayı, 20 Program
Aralık Ayı, 22 Program
  2011 Yılı
Ocak Ayı, 28 Program
Şubat Ayı, 28 Program
Mart Ayı, 40 Program
Nisan Ayı, 23 Program
Mayıs Ayı, 19 Program
Haziran Ayı, 38 Program
Temmuz Ayı, 25 Program
Ağustos Ayı, 22 Program
Eylül Ayı, 26 Program
Ekim Ayı, 29 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2012 Yılı
Ocak Ayı, 17 Program
Şubat Ayı, 32 Program
Mart Ayı, 27 Program
Nisan Ayı, 17 Program
Mayıs Ayı, 15 Program
Haziran Ayı, 18 Program
Temmuz Ayı, 13 Program
Ağustos Ayı, 10 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 21 Program
Aralık Ayı, 14 Program
  2013 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 22 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 13 Program
Mayıs Ayı, 17 Program
Haziran Ayı, 13 Program
Temmuz Ayı, 10 Program
Ağustos Ayı, 11 Program
Eylül Ayı, 14 Program
Ekim Ayı, 9 Program
Kasım Ayı, 18 Program
Aralık Ayı, 11 Program
  2014 Yılı
Ocak Ayı, 14 Program
Şubat Ayı, 18 Program
Mart Ayı, 13 Program
Nisan Ayı, 14 Program
Mayıs Ayı, 12 Program
Haziran Ayı, 6 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 8 Program
Ekim Ayı, 11 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 13 Program
  2015 Yılı
Ocak Ayı, 12 Program
Şubat Ayı, 14 Program
Mart Ayı, 14 Program
Nisan Ayı, 19 Program
Mayıs Ayı, 20 Program
Haziran Ayı, 32 Program
Temmuz Ayı, 17 Program
Ağustos Ayı, 15 Program
Eylül Ayı, 13 Program
Ekim Ayı, 8 Program
Kasım Ayı, 10 Program
Aralık Ayı, 6 Program
  2016 Yılı
Ocak Ayı, 11 Program
Şubat Ayı, 13 Program
Mart Ayı, 16 Program
Nisan Ayı, 9 Program
Mayıs Ayı, 7 Program
Haziran Ayı, 10 Program
Temmuz Ayı, 7 Program
Ağustos Ayı, 7 Program
Eylül Ayı, 4 Program
Ekim Ayı, 14 Program
Kasım Ayı, 6 Program
Aralık Ayı, 1 Program

 

 
 
  Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Eğitimlerimiz  |  Takvim  |  Uzmanlarımız  |  Referanslarımız  |  İletişim ROTA Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti., 2006(c). Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz Alıntı Yapılamaz.
  Designed and Developped by Gelecek Dunyasi
  Component Talya Upload & Smart Image
 

Gizlilik Sözleşmesi  |  Telif Hakları